Privacy

Privacy

 

Wie zijn wij

 

De website www.littlelissy.be wordt beheerd door Gassesmet stefanie

Little lissy is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Onze gegevens zijn:

Little lissy

Kortrijksestraat414a

8020 Waardamme

BE0882 679 016

Little Lissy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie  vertrouwelijk wordt behandeld. Little Lissy  gebruikt je gegevens om bestellingen zo snel en  mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken zullen je gegevens uitsluitend gebruikt worden met jouw toestemming.

Little Lissy verkoopt je gegevens niet
Little Lissy zal je persoonlijke gegevens niet aan derden geven of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Deze derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren

Bestellen
Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mail adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jouw verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op.

Kleuren
We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de produkten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

 

Bancontact


Sisow is een Collecting Payment Service Provider (CPSP), die betaaldiensten, zoals iDEAL, verzorgt voor met name webshops. In het kader van de dienstverlening verkrijgt Sisow persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats en e-mail adres). Deze gegevens worden verwerkt binnen Sisow, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van sisow.
 
Sisow heeft de bevoegdheid om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Daarbij beslist Sisow over de (andere) gebruiksdoeleinden van consumentengegevens en zijn onze eigen algemene voorwaarden van toepassing op de consument. In de praktijk verwerkt Sisow deze gegevens feitelijk voor haar eigen doelen. Sisow bepaalt het doel en de middelen van deze verwerking onafhankelijk van haar klanten.
  
Op grond van de activiteiten die Sisow uitvoert en de diensten die zij aanbiedt, zijnde een CPSP, zowel naar haar klanten als naar consumenten toe, is Sisow aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG.

Dat betekent dat Sisow niet als verwerker wordt aangemerkt en dat een verwerkersovereenkomst tussen Sisow en haar klanten niet noodzakelijk is. Wij verwijzen hierbij naar artikel 14 en 15 van onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring te vinden op onze website sisow.nl.

Mijnwebwinkel

De persoonsgegevens in uw account en de persoonsgegevens die verwerkt worden via ons contactformulier worden opgeslagen op de server van Mijnwebwinkel. Meer informatie over het beleid van Mijnwebwinkel vindt u hier: [https://www.mijnwebwinkel.nl/privacy-policy].

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt van een website en dat vervolgens wordt bewaard op de harde schijf van jouw computer.
Je kunt in uw browser zelf een instelling kiezen die ervoor zorgt dat je bericht krijgt voordat een website een cookie naar jouw computer stuurt. Vervolgens kun je ervoor kiezen de cookie te accepteren of niet. Je kunt er ook voor kiezen überhaupt geen cookies te accepteren. Aangezien verschillende browsers op verschillende manieren werken, kun je in het helpmenu zoeken naar de instelling van je browser.
De cookie laat ons ook weten of je de little Lissy website al eens eerder hebt bezocht en op welke pagina's je hebt gekeken. Little Lissy gebruikt nooit cookies om persoonlijke informatie over jou op te slaan, maar ze zijn slechts bedoeld om je bezoek aan de website te vergemakkelijken.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door [Gassesmet Stefanie + Little Lissy Kortrijksestraat 414 a 8020 Waardamme] verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@littlelissy.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op [info@littlelissy.be].

Welke gegevens worden verzameld


Wanneer je ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken  alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en woonplaats.

Wijzigingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Little lissy
Kortrijksestraat 414 A
8020 Waardamme
050/351900
info@littlelissy.be

Little lissy verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht info@littlelissy.

Verwerkingsdoeleinden

    

              Little lissy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a.

              klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering

               en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

            

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (Little lissy) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Little lissy] verbonden zijn of met enige andere partner van [Little lissy];

[Little lissy] garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [info@littlelissy.be]

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

© 2016 - 2024 Little Lissy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel